پروژه عمرانی،

بهره‌برداری از چند پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی در تبریز تا یک ماه آینده
شهردار منطقه ۵ خبر داد:

بهره‌برداری از چند پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی در تبریز تا یک ماه آینده

شهردار منطقه ۵ تبریز از افتتاح و بهره‌برداری از چند پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی شامل گلزار شهدای شنب‌غازان، دوربرگردان نصر و تقاطع غیرهمسطح رسالت دیزل‌آباد خبر داد.