پروژه عمرانی شهرداری

بهره‌برداری از صفه شمالی مقبره الشعرای تبریز در موعد روزشمار

بهره‌برداری از صفه شمالی مقبره الشعرای تبریز در موعد روزشمار

رئیس شورای شهر تبریز گفت: نصب روز شمار در تمام پروژه‌های عمرانی اقدام تحسین برانگیزی است و امروز پروژه‌ای به بهره برداری رسید که در سال ۹۵ استارت زده شده بود و طبق روزشمار تمام شد.