پروژه های نیمه تمام رئیس جمهور

زمان افتتاح پروژه‌های سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی

زمان افتتاح پروژه‌های سفر رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در دور اول، رتبه اول جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور را به خود اختصاص داده‌ایم، گفت: طیف عمده پروژه‌های دور اول در سال ۱۴۰۳ و طیف عمده پروژهای دور دوم سفر در سال ۱۴۰۴ به اتمام می‌رسند.