پرچم ایران

دیدار تراکتوری با قهرمان تکواندوی آسیا

دیدار تراکتوری با قهرمان تکواندوی آسیا

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به دیدار نائب قهرمان تکواندوی آسیا رفت.