پزشکان بسیجی

چشم‌پزشکان خیر ۶۱ بیمار شهرستان ورزقان را جراحی کردند

چشم‌پزشکان خیر ۶۱ بیمار شهرستان ورزقان را جراحی کردند

جمعی از پزشکان بسیجی در تبریز چشم ۶۱ بیمار نیازمند مناطق محروم شهرستان ورزقان را به صورت رایگان جراحی کردند.