پزشک خانواده روستا سازمان بیمه سلامت علیرضا رئیسی

حمایت بیمه سلامت از برنامه پزشکی خانواده روستایی

حمایت بیمه سلامت از برنامه پزشکی خانواده روستایی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: حمایت ‌های سازمان بیمه سلامت از برنامه پزشکی خانواده روستایی با توجه به شیوع ویروس کرونا جای تشکر دارد.