پزشک متخصص بیماری های داخلی

سوء قصد به جان پزشک بیماران کرونایی در میانه
امام جمعه خواستار دستگیری عاملین و یا آمرین احتمالی شد

سوء قصد به جان پزشک بیماران کرونایی در میانه

دکتر رامین جلیلی پزشک متخصص بیماری های داخلی و مسئول بخش کرونایی بیمارستان های شهرستان میانه برای دومین بار مورد سوء قصد قرار گرفت.