پست و مقام

شوق و اشتیاق مسئولین شهرداری تبریز به گرفتن پست‌های جدیدالخلقه!
یادداشت/

شوق و اشتیاق مسئولین شهرداری تبریز به گرفتن پست‌های جدیدالخلقه!

شوق و اشتیاق مدیران شهرداری به گرفتن چنین عناوینی در سال‌های اخیر بی‌حد و اندازه شده، به طوری‌که یک مدیر شاید عضو چندین کمیته و ستاد باشد.