پسماندهای شهرداری تبریز

نشست هم‌اندیشی سازمان مدیریت پسماند و پارک علم و فناوری
به میزبانی پارک علم و فناوری برگزار شد؛

نشست هم‌اندیشی سازمان مدیریت پسماند و پارک علم و فناوری

نشست هم‌اندیشی در خصوص مدیریت بروز پسماند با حضور مدیران و معاونین سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز و پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی به میزبانی پارک علم و فناوری برگزار شد.