پسماندهای شهرداری کلانشهر تبریز

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب مهم‌ترین دغدغه شهرداری تبریز
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند:

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب مهم‌ترین دغدغه شهرداری تبریز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کلانشهر تبریز، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرداری تبریز خواند.