پسماند بیمارستانی

روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مرکز درمانی امام رضا مطلوب است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تبريز:

روند عادی سازی پسماندهای بیمارستانی مرکز درمانی امام رضا مطلوب است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تبريز در بازدید از مرکز درمانی امام رضا(ع)، اقدامات این مرکز در عادی‌سازی پسماندهای بیمارستانی را مطلوب دانست.