پسماند شهری

شرکت فرانسوی از زباله‌های تبریز برق تولید می‌کند

شرکت فرانسوی از زباله‌های تبریز برق تولید می‌کند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اعلام کرد: شرکت فرانسوی با ۲۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از زباله‌های تبریز برق تولید می‌کند.