پله نوردی ویروس کرونا کووید 19

تست سلامت قلب با پله نوردی/ارتباط کووید۱۹ با کاهش اشعه ماوراءبنفش

تست سلامت قلب با پله نوردی/ارتباط کووید۱۹ با کاهش اشعه ماوراءبنفش

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.