پلی پروپیلن

راه‌اندازی واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال

راه‌اندازی واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال

مدیرعامل پتروشیمی تبریز از راه اندازی و احداث واحد پلی پروپیلن به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال در این مجتمع خبر داد.