پل دختر میانه

طرح گردشگری پل دختر میانه در اولویت دریافت تسهیلات صندوق کارآفرینی است
فرماندار:

طرح گردشگری پل دختر میانه در اولویت دریافت تسهیلات صندوق کارآفرینی است

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان میانه گفت: طرح گردشگری قلعه دختر، پل دختر و کاروانسرای پل دختر و طرح مطالعاتی بیست و سه پل را از طرح‌هایی خواند که در اولویت دریافت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید قرار دارند.