پل فیروز آباد

پل فیروز آباد به عنوان اولین سازه صنعتی اردبیل به ثبت ملی رسید

پل فیروز آباد به عنوان اولین سازه صنعتی اردبیل به ثبت ملی رسید

معاون میراث فرهنگی اداره‌ کل‌میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: پس از 86 سال از زمان ساخت پل فیروزآباد شهرستان کوثر، فرایند ثبت این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور تکمیل شد.