پنل های خورشیدی

بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از ایجاد و راه‌اندازی بزرگترین خط تولید پنل‌های خورشیدی در اردبیل خبر داد.