پوریا باقری

نائب قهرمانی ووشو کار تبریزی در جام کاسپین

نائب قهرمانی ووشو کار تبریزی در جام کاسپین

پوریا باقری ووشوکار سنگین وزن تبریزی در مسابقات فایتینگ فدراسیون جهانی در آستارا خان روسیه به مدال نقره دست یافت.