پوستر و کاریکاتور

نمایشگاه‌های مجازی پوستر و کاریکاتور در تبریز دایر شد

نمایشگاه‌های مجازی پوستر و کاریکاتور در تبریز دایر شد

نمایشگاه های مجازی پوستر و کاریکاتور با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی در تبریز دایر شد.