پوشاک

شکوفایی ظرفیت‌های نساجی استان آذربایجان شرقی نیازمند تشکل صنفی قوی است

شکوفایی ظرفیت‌های نساجی استان آذربایجان شرقی نیازمند تشکل صنفی قوی است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: شکوفایی ظرفیت‌های نساجی استان آذربایجان شرقی، می تواند به شکوفایی و رشد هر چه بیشتر این صنعت کمک کند اما این امر نیازمند تشکیل یک صنف قوی است.