پژوهش

کسب رتبه سوم پژوهش و فناوری کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد:

کسب رتبه سوم پژوهش و فناوری کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کسب رتبه سوم پژوهش و فناوری در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد.

ایجاد دانشگاه های نسل سوم در ارس با محوریت کارافرینی ضرورت دارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

ایجاد دانشگاه های نسل سوم در ارس با محوریت کارافرینی ضرورت دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به ضروت ایجاد دانشگاه های نسل سوم در ارس با محوریت کارافرینی، گفت: از مهمترین اهداف ایجاد دانشگاه های نسل سوم در مناطق آزاد تعامل بین صنعت و دانشگاه بوده و برای تحقق این موضوع نیاز است توسعه کارافرینی، پژوهش و فناوری وارد آموزش‌های دانشگاهی شود.

پژوهش‌هایی که تحول‌آفرین نیست!
نیم نگاهی بر وضعیت پیشرفت تحقیق و پژوهش؛

پژوهش‌هایی که تحول‌آفرین نیست!

در تاریخ ۱۲۰ ساله شهرداری تبریز هیچ موقع این شهر صاحب برنامه پنج ساله نبود، لذا ابتدا چشم‌انداز بلند مدت تبریز تهیه شد و سپس شهرداری ملزم به تهیه برنامه پنج ساله شهر گردید.

دانشگاه‌ها ماموریت‌گرا شوند دانشگاه‌ها ماموریت‌گرا شوند/ فعالیت ۵۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و صادرات به ۸۰ کشورجهان
استاندار آذربایجان شرقی:

دانشگاه‌ها ماموریت‌گرا شوند دانشگاه‌ها ماموریت‌گرا شوند/ فعالیت ۵۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و صادرات به ۸۰ کشورجهان

استاندار آذربایجان شرقی گفت: هیچ گاه، شتاب علمی کشور، کند نشده و از این پس نیز این موضوع بسیار مهم با سرعت هرچه بیشتر به مسیر خود ادامه خواهد داد.