پیامرسان های بومی

ضرورت‌های مهاجرت مخاطبان به پیام‌رسان‌های داخلی کدامند؟

ضرورت‌های مهاجرت مخاطبان به پیام‌رسان‌های داخلی کدامند؟

استقبال و گرایش مردم به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای رفع نیازهای روزمره اطلاعاتی، پدیده‌ای است که از حدود ۱۵ سال قبل آغاز شده و روز به روز نفوذ خود را در طبقات مختلف جامعه افزایش داده، به طوری که کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که با پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی آشنایی نداشته باشند.