پیامک

ارسال ۹۶ میلیون پیامک پیشگیرانه به سیم کارت‌های فعال
رضا مسعودی فر در مصاحبه با رسانه ها خبر داد

ارسال ۹۶ میلیون پیامک پیشگیرانه به سیم کارت‌های فعال

مستشار قضایی و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: حدود ۹۶ میلیون پیامک پیشگیرانه و اطلاع رسانی حقوقی به سیم کارت‌های فعال در کشور ارسال شده است.