پیرانشهر

تردد مسافری از تمرچین پیرانشهر در مرز شمال عراق ممکن شد

تردد مسافری از تمرچین پیرانشهر در مرز شمال عراق ممکن شد

سرپرست گمرک تمرچین پیرانشهر گفت: تردد مسافر از این مرز که طی روزهای گذشته ممنوع شده بود، از امروز ممکن شد.

سرباز هنگ مرزی پیرانشهر به شهادت رسید
خبر/

سرباز هنگ مرزی پیرانشهر به شهادت رسید

معاون اجتماعی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از شهادت سرباز هنگ مرزی پیرانشهر دیروز حین گشت زنی خبر داد.