پیرغلامان حسینی

آغاز اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در تبریز

آغاز اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در تبریز

هجدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در تبریز، عصر امروز آغاز به کار کرد.