پیروز

جهاد دانشگاهی از «پیروز» نمونه‌بردای ژنتیکی کرده است
رفیعی:

جهاد دانشگاهی از «پیروز» نمونه‌بردای ژنتیکی کرده است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: مرکز ذخایر ژنتیک جهاد دانشگاهی نمونه‌های ژنتیک «پیروز« را گرفته و امکان تکثیر و احیاءآن وجود دارد.

علت تلف شدن «پیروز» در مجلس بررسی می‌شود

علت تلف شدن «پیروز» در مجلس بررسی می‌شود

جلسه ویژه فراکسیون محیط زیست مجلس برای مرگ یوز ایرانی امروز برگزار می‌شود.

«پیروز» در ۱۰ ماهگی تلف شد

«پیروز» در ۱۰ ماهگی تلف شد

«پیروز» توله‌یوز محبوب ایرانی در ۱۰ ماهگی بر اثر نارسایی کلیوی تلف شد.