پیر حسین کولیوند شهید قاسم سلیمانی حمیدرضا خانکه نقاهتگاه بسیج ویروس کرونا

حضور متخصصان روانشناسی در نقاهتگاه‌های طرح شهید قاسم سلیمانی

حضور متخصصان روانشناسی در نقاهتگاه‌های طرح شهید قاسم سلیمانی

در دیدار روسای قرارگاه اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشگاه علوم زیستی بر استفاده از ظرفیت متخصصان روانشناسی در نقاهتگاه ها توافق شد.