پیست اسکی اوجور

پیست اوجور سال آینده در اختیار اسکی بازان قرار می گیرد
فرماندار سرعین:

پیست اوجور سال آینده در اختیار اسکی بازان قرار می گیرد

فرماندار شهرستان سرعین گفت: پیست اوجور با پیشرفت مناسب در حال احداث است و از سال آینده در اختیار اسکی بازان و ورزشکاران ورزش های زمستانی قرار می گیرد.