پیشبینی پذیری اقتصاد

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم/ افزایش نرخ ارز، عملیات روانی است
وزیر صمت اعلام کرد؛

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم/ افزایش نرخ ارز، عملیات روانی است

وزیر صمت ضمن بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳۶ هزار تومان کاذب بوده و چیزی جز عملیات روانی نیست، گفت: در نظر داریم تا به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری برای خرید بدهیم.