پیشکسوت

ماشین‌سازی آزمایشگاه مربی و بازیکن نیست
پیشکسوت فوتبال:

ماشین‌سازی آزمایشگاه مربی و بازیکن نیست

پیشکسوت و کاپیتان اسبق تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز با ابراز تاسف از شرایط بحرانی این تیم، گفت: مسئولان این تیم بزرگ و مردمی باید متوجه باشند که این تیم محل آزمایشگاه مربیان و بازیکنان بی‌تجربه و بی‌نام و نشان نیست.