پیشگامان سلامت

مرکز کشوری انجمن پیشگامان سلامت در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی:

مرکز کشوری انجمن پیشگامان سلامت در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به تشکیل ۲۲ قطب کشوری در استان‌های مختلف جهت بهره‌مندی دانش‌آموزان از فعالیت‌های کانون تربیتی فرهنگی دانش‌آموزی، قطب کشوری انجمن پیشگامان سلامت در این اداره کل تشکیل شد.