پیشگیری از دیابت

به فکر تامین انسولین برای دیابتی‌ها باشیم!
در ایام سخت کرونایی؛

به فکر تامین انسولین برای دیابتی‌ها باشیم!

علاوه بر کیت و دستگاه تست قندخون، انسولین به‌ مثابه هوا برای بیماران دیابتی است و باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.