پیشگیری از کرونا

رشد ۲۲.۸ درصدی حضور بانوان آذربایجان شرقی در برنامه‌های ورزشی
رئیس گروه ورزش بانوان آذربایجان شرقی خبر داد؛

رشد ۲۲.۸ درصدی حضور بانوان آذربایجان شرقی در برنامه‌های ورزشی

رئیس گروه ورزش بانوان آذربایجان شرقی گفت: تعداد بانوان شرکت کننده در برنامه‌های سال قبل ۱۱ هزار و ۶۸۳ نفر بوده که نسبت به سال ۹۷، ۲۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.