پیمانکار

شروع پروژه های جدید عمرانی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در شرق تبریز
پس از انتخاب پیمانکار صورت می گيرد

شروع پروژه های جدید عمرانی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در شرق تبریز

شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز گفت: آگهی مناقصه پروژه های جدید عمرانی منتشر شده و بزودی با انتخاب پیمانکار واجد شرایط شاهد شروع عملیات اجرایی خواهیم بود.

کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در برق تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در برق تبریز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در شرکت، از 27 روز به 9 روز طی چهار سال گذشته خبر داد.