پیمانکار

اعلام آخرین اخطار به شرکت پیمانکار پروژه‌های روگذر ارتش، شهید فروزنده و رسالت
از سوی سرپرست شهرداری تبریز صورت گرفت:

اعلام آخرین اخطار به شرکت پیمانکار پروژه‌های روگذر ارتش، شهید فروزنده و رسالت

سرپرست شهرداری تبریز از اعلام آخرین اخطار در خصوص تسریع در اجرا و اتمام سه پروژه‌ عمرانی به پیمانکار مربوطه خبر داد.

شروع پروژه های جدید عمرانی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در شرق تبریز
پس از انتخاب پیمانکار صورت می گيرد

شروع پروژه های جدید عمرانی با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در شرق تبریز

شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز گفت: آگهی مناقصه پروژه های جدید عمرانی منتشر شده و بزودی با انتخاب پیمانکار واجد شرایط شاهد شروع عملیات اجرایی خواهیم بود.

کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در برق تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در برق تبریز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در شرکت، از 27 روز به 9 روز طی چهار سال گذشته خبر داد.