پیک بیماری

آذربایجان‌شرقی پیک بیماری کرونا را پشت سر گذاشت
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آذربایجان‌شرقی پیک بیماری کرونا را پشت سر گذاشت

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: پیک بیماری کرونا در آذربایجان شرقی پشت سر گذاشته شده و این ویروس در حال کنترل است.