پیک دوم کرونا

فرضیه “تشدید بیماری کرونا با مصرف ایبوپروفن” استناد علمی ندارد
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

فرضیه “تشدید بیماری کرونا با مصرف ایبوپروفن” استناد علمی ندارد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: فرضیه "تشدید بیماری کرونا با مصرف ایبوپروفن" استناد علمی ندارد.