پیک مصرف

سد نهند تنها ۳٫۸ میلیون متر مکعب آب دارد
وضعیت قرمز «آبی» برای تبریزی‌ها؛

سد نهند تنها ۳٫۸ میلیون متر مکعب آب دارد

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: در مجموع ظرفیت سدهای استان ۵۷۶ میلیون مترمکعب است، تقریبا ۴۶ درصد مخازن سدها پر شده است که این نیز نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کمتر بوده و در حال حاضر سد نهند تنها سه میلیون ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب دارد.