چاقی دانشگاه علوم پزشکی ایران کم تحرکی و چاقی

تبعات چاقی قبل از ۶ سالگی/آسیب های روانی کودکان چاق

تبعات چاقی قبل از ۶ سالگی/آسیب های روانی کودکان چاق

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ارتباط با علل بروز چاقی و سن ابتلا به چاقی در کودکان، نکاتی را متذکر شد.