چاپ

ضرورت حمایت و همراهی مسئولان آذربایجان‌شرقی از نهادهای صنفی مرتبط با حوزه چاپ
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد

ضرورت حمایت و همراهی مسئولان آذربایجان‌شرقی از نهادهای صنفی مرتبط با حوزه چاپ

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی بر ضرورت حمایت و همراهی مسئولین استانی و نمایندگان مجلس و همچنین فرصت‌سازی نهاهای صنفی مرتبط با حوزه‌ی چاپ تاکید کرد.