چای ویروس کرونا کووید 19

چای قرمز آفریقایی راهی برای درمان کووید ۱۹

چای قرمز آفریقایی راهی برای درمان کووید ۱۹

تیمی از محققان بین المللی در حال بررسی گیاه رویبوس معروف به چای قرمز آفریقایی در تاثیر بر درمان بیماری کووید۱۹ هستند.