چرای دام

ورود زود هنگام دامداران به مراتع ممنوع است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی:

ورود زود هنگام دامداران به مراتع ممنوع است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان با هرگونه ورود زودتر از موعد دامداران به مراتع برخورد خواهند کرد.