چهارشنبه سوري

مصدومیت ۵۰۸ نفر بر اثر استفاده از مواد محترقه در آذربایجان شرقی
در چهارشنبه آخر سال اتفاق افتاد؛

مصدومیت ۵۰۸ نفر بر اثر استفاده از مواد محترقه در آذربایجان شرقی

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت ۵۰۸ نفر بر اثر استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۲ خبر داد.

روند افزایشی آمار مصدومان در آستانه چهارشنبه آخرسال
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد؛

روند افزایشی آمار مصدومان در آستانه چهارشنبه آخرسال

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از روند افزایشی آمار مصدومین در آستانه چهارشنبه آخرسال در استان خبر داد.