چهل سالگی دفاع مقدس ایرج فاضل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جراحان ما تجربه زخم گلوله را نداشتند/خاطره ای از امام(ره)

جراحان ما تجربه زخم گلوله را نداشتند/خاطره ای از امام(ره)

ایرج فاضل فوق تخصص جراحی عروق و تروما و استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از روزهای جنگ و دوران دفاع مقدس می گوید.