ژئوپروداکت

کارگاه آنلاین “ایده، طراحی و تولید ژئوپروداکت” از سوی ژئوپارک ارس
به مناسبت روزجهانی گردشگری برگزار می‌شود؛

کارگاه آنلاین “ایده، طراحی و تولید ژئوپروداکت” از سوی ژئوپارک ارس

همزمان با روز جهانی گردشگری، کارگاه آنلاین "ایده، طراحی و تولید ژئوپروداکت (تولیدات ژئوپارکی)" از سوی ژئوپارک ارس برگزار می‌شود.