کارخانه پیستون سازی تبریز

تلاش دستگاه قضائی برای احیای کارخانه پیستون سازی تبریز

تلاش دستگاه قضائی برای احیای کارخانه پیستون سازی تبریز

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تلاش قوه قضائیه بر این است تا کارگری بیکار و به بخش تولید لطمه‌ای وارد نشود.