کارمزد خدمات بانکی

کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت، صفر است ‌

کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت، صفر است ‌

دستورالعمل کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که بر این اساس، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان از این پس براساس جزئیات اعلام شده کارمزد پرداخت خواهند کرد.