کارمندان اداره گاز

آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در راستای مقابله با بیماری کرونا در حال انجام است.