کارو کارگر

آموزش رایگان کارگران در سطح آذربایجان شرقی
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی خبر داد؛

آموزش رایگان کارگران در سطح آذربایجان شرقی

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی از آغاز به کار دفتر عضوگیری خانه کارگر در شهرستان شبستر خبر داد و گفت: آموزش رایگان کارگران در سطح استان انجام می‌شود.