کارگران شرکت ایران خودروی تبریز

بازگشت کارگران شرکت ایران خودروی تبریز به مدار تولید
مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی خبر داد

بازگشت کارگران شرکت ایران خودروی تبریز به مدار تولید

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی از بازگشت کارگران شرکت ایران خودروی تبریز به چرخه تولید خبر داد.