کاشت بوته

ارس بوی نوروز می‌دهد
آغاز گلکاری در منطقه آزاد ارس؛

ارس بوی نوروز می‌دهد

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس از کاشت صد هزار بوته گل‌های فصلی در منطقه آزاد ارس خبر داد.